O stronie

Strona Szkolni Wolontariusze skierowana jest do wolontariuszy i animatorów ze szkolnych kół wolontariackich w Województwie Lubuskim.

W około 900 szkołach młodzi Lubuszanie angażują się w różnorodne akcje wolontariackie. W dużej części z nich działają szkolne grupy wolontariackie. Owe grupy są motorem i energią większości działań społecznych w swoim środowisku lokalnym, jednakże wpisując w Google hasło „lubuski szkolny wolontariat” nie mogliśmy znaleźć żadnego artykułu. Także nie było miejsca w Internecie, w którym owe podmioty by się integrowały, wymieniały swoimi doświadczeniami czy też pokazywały swój pomysł na „produkcję dobra”.

Na tej stronie zarówno wolontariusze, jak i opiekunowie grup wolontariackich (oraz pedagodzy zainteresowani zakładaniem i prowadzeniem kół wolontariakich) mogą znaleźć podstawowe informacje o szkolnym wolontariacie, akty prawne, szablony dokumentów, pomysły na akcje i pozyskiwanie środków na działania. Na stronie znajduje się również baza szkolnych grup wolontariackich, która ma ułatwiać kontakt, wzajemne poznawanie się i wspólne realizowanie działań.

Stronę stworzyła i zarządza nią stowarzyszenie Zakręceni na Aktywność.

Strona powstała w ramach projektu „Lubuski Kongres Szkolnych Kół Wolontariackich” dzięki dofinansowaniu województwa Lubuskiego z Lubuskich Obywatelskich Inicjatyw Młodzieżowych.